BİLDİRİ


XXI. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ
BİLDİRİ ÇAĞRISI
ANA TEMA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE MUHASEBENİN TOPLUMSAL VE KAMUSAL FAYDASI

02-03 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde, TÜRMOB ev sahipliğinde gerçekleşecek olan XXI. Türkiye Muhasebe Kongresi’ne sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Her 4 yılda bir düzenlenen ve Türkiye’nin Muhasebe Olimpiyatları olarak kabul görmüş “Türkiye Muhasebe Kongreleri” muhasebe mesleğinin sorunlarının, geleceğe dönük gelişmelerinin Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerle beraber tartışıldığı mesleki ve akademik bir platformdur.

Muhasebe mesleği yasal statüsüne kavuştuktan sonra, 1992 yılından bu yana Kongreler TÜRMOB’un organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Kongre ana temaları mesleğin önemli sorunları ile mesleki gelişim alanları dikkate alınarak güncel ve geleceği kavrayarak belirlenmektedir.

Türkiye Muhasebe Kongreleri, her 4 yılda bir Kasım aylarında farklı ülkelerde gerçekleştirilen Küresel Muhasebe Olimpiyatları olarak adlandırılan “Dünya Muhasebeciler Kongreleri” öncesi gerçekleştirilmektedir. 2006 yılında XVII. Dünya Muhasebeciler Kongresi TÜRMOB ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup, bu nedenle ayrı bir Türkiye Muhasebe Kongresi düzenlenmemiş fakat Dünya Kongresinde Türkiye Forumları gerçekleştirilmiştir.

02-03 Eylül 2022’de XXI.Türkiye Muhasebe Kongresi İstanbul’da toplanacaktır. Kongrenin ana teması "Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Dönüşüm Sürecinde Muhasebenin Toplumsal ve Kamusal Faydası" olarak belirlenmiş olup bu ana tema ve aşağıdaki konu başlıkları verilen alanlar ile ilgili bildiriler kabul edilecektir:

Ana Konular ve Alt Başlıkları

 • Sürdürülebilirlik ve Muhasebe
 • ⦁ Çevre Muhasebesi
  ⦁ Sürdürülebilirlik ve ESG (E: Ekonomik; S: Toplumsal; G: Kurumsal Yönetişim) Güvencesi
  ⦁ Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi
  ⦁ Sürdürülebilirlikte Mesleğin, İşletmelerin ve Kamunun Sorumlulukları
  ⦁ Sürdürülebilirlik ve Mesleki Görev ve Sorumluluklar

 • Yeni Teknolojik Dönüşüm Sürecinde Muhasebe ve Denetim
 • ⦁ Yeni Teknolojilerle Gelen İş Modelleri
  ⦁ Yeni Teknolojilerle Şekillenen İş Dünyasının Beklentileri
  ⦁ Yeni Mesleki Hizmet Alanları ve Yetkinlikler

 • Yeni Misyonda Toplumsal ve Kamusal Faydalar ve Sorumluluklar
 • ⦁ Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Muhasebe ve Denetim
  ⦁ Global Ekonomik Kriz Yönetiminde Mesleğin Rolü
  ⦁ Global Mesleki Kriz Yönetiminde Mesleki Örgütlerinin Rolü
  ⦁ Finansal Olmayan Bilgilere Güvence
  ⦁ Yeni Muhasebe Misyonu için Yükseköğrenim Programları
  ⦁ Mesleki Alanda Sorumluluklar
     ⦁ Sürekli Mesleki Eğitimin Esasları
     ⦁ Mesleki Yeterlilikler ve Uzmanlaşmada Yeni Boyutlar
     ⦁ Sürdürülebilirlik ve Mesleki Değerler Bağlamında Etik İlkeler
  ⦁ Değişim Sürecinde Muhasebe ve Denetim
     ⦁ Değişim Sürecinde Sorunlar
     ⦁ Değişim Sürecinde Kalitenin Rolü, Hizmet ve Kalite Standartları

Kongrede kabul edilen bildiriler tam metin olarak "Kongre Bildiriler Kitabı"nda yayınlanacaktır. Kongreye bildiri göndermek isteyen akademisyen, meslek mensubu ve araştırmacıların Genişletilmiş Bildiri Özetlerini yazım kurallarına uygun şekilde en geç 15.05.2022 tarihine kadar kongrenin resmi e-posta adresi olan kongre2022@turmob.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Genişletilmiş Bildiri Özetleri kabul edilen bildirilerin tam metni en geç 08.07.2022 tarihine kadar aynı e-posta adresine iletilmelidir.

Bu Kongreye kabul edilecek bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucunda Kongre’de sunulamayan ve Bildiriler Kitabında yayımlanamayan bildiriler için ilgili bildiri sahipleri tarafından Kongre merkezinde poster sunumu yapılabilecektir.
Kongre Bilim Kurulu

Genişletilmiş bildiri özeti yazım kuralları:
   ⦁ Times New Roman ve 12 punto, 1,5 satır aralığıyla en fazla 1500 sözcük
   ⦁ İçerikte bildirinin amacı, yöntemi (Teorik, derleme veya ampirik bir çalışma olabilir) ve sonuçlarıyla ilgili bilgi verilecek.

Önemli Tarihler:
Genişletilmiş Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi: 15 Mayıs 2022
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 10 Haziran 2022
Tam Metin Bildiri Gönderme Son Tarihi: 08 Temmuz 2022